: 149506
STRUKTURA:KIEROWNICTWO

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOWIE


KIEROWNICTWO






KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

insp. mgr Robert Wodejko









I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

mł.insp. mgr Krzysztof Olejarnik





WYDZIAŁ KRYMINALNY






NACZELNIK WYDZIAŁU

podinsp. Radosław Kosmala








ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

kom. mgr Jacek Walczak




WYDZIAŁ PREWENCJI






NACZELNIK WYDZIAŁU

podinsp. mgr Mariusz Haryk








ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

asp. sztab. Daniel Szerszeń








KIEROWNIK OGNIWA RUCHU DROGOWEGO

asp. Daniel Adamczak




STRUKTURA KOMISARIATU W BRZEGU DOLNYM


KIEROWNICTWO






KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI

kom. mgr Henryk Machnik






ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

podkom. Waldemar Baran-Kolbusz


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu