: 163045
STRUKTURA:KIEROWNICTWO

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOWIE


KIEROWNICTWO


KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

mł.insp. Krzysztof Olejarnik
I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI


WYDZIAŁ KRYMINALNY


NACZELNIK WYDZIAŁU

podinsp. Radosław Kosmala
p.o. ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

podkom. Waldemar Baran-Kolbusz
WYDZIAŁ PREWENCJI


NACZELNIK WYDZIAŁU

podinsp. Mariusz Haryk
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

asp. szt. Daniel Szerszeń
KIEROWNIK OGNIWA RUCHU DROGOWEGO

asp. Daniel Adamczak
STRUKTURA KOMISARIATU W BRZEGU DOLNYM


KIEROWNICTWO


KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI

kom. Henryk Machnik

p. o. ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

asp. szt. Andrzej Stawiski

Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu