: 150673
STRUKTURA:KIEROWNICTWO

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOWIE


KIEROWNICTWO


KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

insp. mgr Robert Wodejko

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

mł.insp. mgr Krzysztof Olejarnik

WYDZIAŁ KRYMINALNY


NACZELNIK WYDZIAŁU

podinsp. Radosław Kosmala
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

kom. mgr Jacek Walczak
WYDZIAŁ PREWENCJI


NACZELNIK WYDZIAŁU

podinsp. mgr Mariusz Haryk
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

asp. sztab. Daniel Szerszeń
KIEROWNIK OGNIWA RUCHU DROGOWEGO

asp. Daniel Adamczak
STRUKTURA KOMISARIATU W BRZEGU DOLNYM


KIEROWNICTWO


KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI

kom. mgr Henryk Machnik


ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

podkom. Waldemar Baran-Kolbusz


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu